Spoločnosť

Čo Vám ponúkame…

TANTALOVÁ RUDA  je bezpochyby surovinou 21. storočia.

Na európskom kontinente sa nenachádzajú ekonomicky využiteľné ložiská tantálovej rudy. V rámci európskej surovinovej stratégie je tantalová ruda stanovená za strategickú pre EU priemysel ( ec.europa.eu ).

Naša spoločnosť poskytuje tantalový koncentrát s vysokým obsahom Ta2O5 a niobový koncentrát s vysokým obsahom Nb2O5.

Dokážeme zabezpečiť spracovanie rudy, mletie, homogenizáciu, ako aj zaistiť chemickú analýzu akreditovaným laboratóriom ( AH Knight, SGS )

Štruktúra koncentrátu: 

  • 80% – 2 mm
  • 20 % – 5 mm

Dodd - Frank zákon

22. augusta 2012 komisia Spojených štátov pre cenné papiere ( SEC ) vydala záväzné pravidlá o nerastných mineráloch / § 1502 / , ktoré sú zamerané na odstránenie obchodu so vzácnymi minerálmi z konfliktných zón, kde sú minerály získavané často v neľudských podmienkach.

Naša spoločnosť Arwest Tantalum Niobium Project sro plne dodržiava a podporuje úto legislatívu.

Dodržujeme zásady a opatrenia povinnej starostlivosti, ktoré umožňujú primeraným spôsobom sa uistiť, že nami dodávaná tantálová ruda ??? konfliktom zasiahnutých a vysoko rizikových oblastí, tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ( OECD ).

Tantal / Niob

Definícia a využitie kovov…
TANTAL

Tantal je tvrdý a lesklý kov. Vyznačuje sa extrémnou odolnosťou proti korózii, má veľkú pevnosť, dobrú opracovateľnosť, odolnosť voči kyselinám a dobrú vodivosť – dokáže udržiavať vysoký elektrický náboj. Tieto vlastnosti z neho robia životne dôležitý prvok na výrobu tantalových kondenzátorov, používaných naprieč celému technologickému sektoru ( hutníctvo, zdravotníctvo, automobilový priemysel, elektrotechnický, letecký priemysel…)

Tantal je jedným z najdôležitejších minerálov na svete.

Elektrotechnický priemysel tvorí až 70 %  spotreby tantalu.  20 % tantalu sa využíva v hutníckom priemysle.

Spotové ceny tantalu majú tendenciu sa pohybovať medzi $ 100/kg a $ 200/ kg.

Počas posledného technologického boomu ceny vyskočili až na $ 400/kg.

V rámci Európskej surovinovej stratégie je tantalová ruda stanovená za strategickú pre EU priemysel. ( ec.europa.eu )

NIOB

Niob je lesklý kov sivej farby. Má vysokú teplotu topenia 2 468 °C, ako aj teplotu varu 4 742 °C. Je to kujný a mäkký kov a v čistom stave je supravodivý.

Niob sa používa pri výrobe ocelí so špecifickými mechanickými vlastnosťami (nástrojové a zliatinové ocele), tepelne odolných žiarupevných zliatin s inými kovmi a spekaných materiálov. Tieto produkty sa uplatňujú v tepelných zariadeniach (napríklad dýzy reaktívnych motorov, plynové turbíny a pod.), v automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle.

Niob značne zvyšuje pevnosť ocele a jej teplotnú stabilitu. Tieto vlastnosti sú ideálne pre prúdové a raketové motory.

Ceny niobu sú historicky veľmi stabilné. Cenu ovplyvňuje celkový rast svetovej ekonomiky, ktorý zvyšuje dopyt po oceli a dopyt po superzliatinách v leteckom a kozmickom priemysle.

Tantal a niob - využitie

Transformujúce sa odvetvia.

Zistite, v ktorých oblastiach a ako sa využíva tantál a niob.

Elektrotechnický priemysel

Tantalová ruda je strategická surovina pri výrobe moderných technológií ( počítače, smartfóny, NTB, DVD, PS3, prehrávače… ).

V elektrotechnickom priemysle sa spotrebuje približne 70 % svetovej produkcie tantalu. Jeho najväčšie využitie je pri výrobe kondenzátorov. Obrovskou výhodou tantalu je, že prenáša vysokú kapacitu pri malom objeme.

V rámci celosvetového trhu sa ročne spotrebuje viac, ako 20 miliárd tantalových kondenzátorov.

Tantal a niob sa používajú pri výrobe pevných diskov a podobných pamäťových zariadení, pri výrobe mikročipov, optoelektronických zariadení a v optike ako prísady a povlaky.

Letecký a kozmický priemysel

Z dôvodu nutnosti vysokej spoľahlivosti elektronických systémov v leteckom a kozmickom priemysle siahajú konštruktéri v týchto odvetviach po tantalových kondenzátoroch.

Zliatiny tantalu sú vďaka vysokému bodu topenia ( až 3000 °C ) v týchto odvetviach nenahraditeľné. Využívajú sa v civilných i vojenských aplikáciách.

Vynikajúce termické vlastnosti tantalu pri vysokých teplotách prispievajú ku konštrukčnej celistvosti a lepšej palivovej účinnosti.

Hutníctvo

Vďaka prímesi tantalu, alebo niobu do ocele, má oceľ lepšiu tvárnosť, je tuhšia a zároveň ľahšia.

Najdôležitejšia aplikácia tantalu, alebo niobu v oceliarskom priemysle je ako legujúci prvok na spevnenie nízkotlakej (HCLA) ocele.

Vysoko pevná nízkolegovaná oceľ sa využíva pri konštrukcii karosérií.

Zliatiny nióbu s cínom, príp. nióbu s titánom sa používajú ako vinutia v supravodivých magnetoch, generujúcich silné magnetické polia. Zliatiny niobu sú mimoriadne pevné a využívajú sa tiež pri výrobe vysokotlakových potrubí.

Zdravotníctvo

Tantal je tvárny a je jedným z najviac inertných a nereaktívnych kovov. V medicíne sa využíva práve pre svoje neobyčajné vlastnosti – extrémna odolnosť voči korózii, vysoká pevnosť, odolnosť voči kyselinám a dobrá vodivosť.

Používa sa predovšetkým pri výrobe chirurgických nástrojov a implantátov, pretože nereaguje s telesnými tekutinami a tiež ako výstuže, alebo sieťky v rekonštrukčnej chirurgii. Tantal neovplyvňuje telesné tkanivá, vďaka čomu našiel svoje využitie aj v umelých bedrových a kolenných kĺboch.

Kontakt

Využite naše služby

Sídlo spoločnosti:

Arwest Tantalum Niobium Project sro,
Bratislavská 4, 94901 Nitra

Tel. :

+0421 944 158 311

Kontaktujte nás:

V prípade záujmu o spoluprácu, alebo v prípade, ak máte nejaké otázky ohľadne našej činnosti, neváhajte a napíšte nám.